1/1000 ÖLÇEKLİ EFES 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

ASKI İLANIDIR

İzmir İli Selçuk İlçesi, Efes 1. Derece arkeolojik sit alanına ilişkin UİP:18738 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23.09.2016 tarih ve 05.971 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi gereğinde onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Efes 1. Derece Arkeolojik Sit Koruma Amaçlı İmar Planı, İmar ve Şehir Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

İlgili Meclis Kararı için tıklayınız

İlgili Plan Paftası için tıklayınız