TESPİT KOMİSYONU İLANI

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(696 sayılı KHK Tespit Komisyonu)

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esasların belirlendiği Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilenler ile red edilen kişilere ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. 

Başvurusu kabul edilenlere ilişkin yeniden değerlendirmeye gerek duyulan güvenlik soruşturması sonucunun Tespit Komisyonuna ulaşması halinde başvuru sonuçlarında değişiklik olabilecektir.

Yayımlanan listelere itirazlar en geç 23-24-25 Şubat 2018 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında (Cumartesi- Pazar dahil) Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimi aracılığıyla İtiraz Komisyonuna hitaben yazılı olarak yapılacaktır.

İlanen duyurulur. 22.02.2018