YAYA ÜST GEÇİDİ

Atatürk mahallesi yaya üst geçidi yapılması için hazırlanan , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştır.

Pafta için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.