SELÇUK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

Selçuk İlçesi merkez yerleşmesini içeren “Selçuk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” Selçuk Belediye Meclisi’nin 07.08.2018 tarih ve 131 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.

Söz konusu Uygulama İmar Planı Plan Notlarından 3.4.2. maddesi çıkarılarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 05.1200 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup 5216 sayılı Kanunun 7(b) Maddesi uyarınca değişiklikle onaylanmıştır.

İlgili Meclis Kararı için tıklayınız

1.Pafta için tıklayınız

2.Pafta için tıklayınız

3.Pafta için tıklayınız

4.Pafta için tıklayınız

5.Pafta için tıklayınız

6.Pafta için tıklayınız

7.Pafta için tıklayınız

8.Pafta için tıklayınız

9.Pafta için tıklayınız

10.Pafta için tıklayınız

11.Pafta için tıklayınız

12.Pafta için tıklayınız

13.Pafta için tıklayınız

14.Pafta için tıklayınız

15.Pafta için tıklayınız

16.Pafta için tıklayınız

17.Pafta için tıklayınız

18.Pafta için tıklayınız

19.Pafta için tıklayınız

20.Pafta için tıklayınız